Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Καραμπινιέροι

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚαραμπινιέρΟΙ

Το Σώμα των Καραμπινιέρων (ιταλικά: Arma dei Carabinieri), γνωστό ως Καραμπινιέροι (Carabinieri), είναι η εθνική στρατιωτική αστυνομία της Ιταλίας, η οποία αστυνομεύει αμφότερους τους στρατιωτικούς και τον αμάχο πληθυσμό.

Ιδρύθηκε αρχικά ως αστυνομική δύναμη του Βασιλείου της Σαρδηνίας. Κατά τη διαδικασία της ιταλικής ενοποίησης, ορίστηκε ως «Πρώτη Δύναμη» της νέας εθνικής στρατιωτικής οργάνωσης. Παρά το γεγονός ότι το Σώμα των Καραμπινιέρων βοήθησε στην καταστολή της αντιπολίτευσης, κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του Μπενίτο Μουσολίνι, ήταν επίσης υπεύθυνη για την πτώση του και πολλές μονάδες του διαλύθηκαν από τη Ναζιστική Γερμανία, γεγονός το οποίο οδήγησε μεγάλο αριθμό καραμπινιέρων στο να ενωθούν με το ιταλικό κίνημα αντίστασης. Από το 2001, αποτελεί έναν από τους τέσσερις κλάδους των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Οργάνωση

Της υπηρεσίας προΐσταται η Γενική Διοίκηση του Σώματως των Καραμπινιέρων (Comando generale dell'Arma dei Carabinieri), που αποτελείται από τον Γενικό Διοικητή (Comandante Generale), τον Γενικό Υποδιοικητή (Vice-Comandante Generale) και τον Επιτελάρχη (Capo di stato maggiore), με έδρα τη Ρώμη. Ο Επιτελάρχης διευθύνει, συντονίζει και εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες της υπηρεσίας. Επιβλέπει άμεσα τους Διευθυντές Διοίκησης, Υγείας, Μηχανικού και της Κτηνιατρικής Επιτροπής. Οι κατώτεροι Διοικητές του Γενικού Επιτελείου έχει ανατεθεί το Εθνικό Κέντρο για την Πρόσληψη και την Επιλογή, το Εθνικό Κέντρο Διοίκησης και το Γραφείο Νομοθεσίας.

Οι Καραμπινιέροι είναι οργανωμένοι με βάση γεωγραφικά κριτήρια για αποστολές επιβολής του νόμου. Η εδαφική οργάνωση αποτελεί τον πυρήνα της υπηρεσίας, καθώς εμπεριέχει το 80% του προσωπικού και οργανώνεται ιεραρχικά σε πέντε διαπεριφερειακές, 19 περιφερειακές και 102 επαρχιακές διοικήσεις. Εκτός από την εδαφική οργάνωση, η Ειδική Κινητή Μονάδα Διοίκησης Παλίντορο (Palidoro, με έδρα τη Ρώμη) εποπτεύει τη Μεραρχία Κινητής Μονάδας, τη Μεραρχία Ειδικής Μονάδας και την Ομάδα Ειδικών Δραστηριοτήτων (ROS).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου